HOME

Od wielu lat obecna jest na rynku oferta ekskluzywnych wózków dziecięcych marki JUNAMA. Junama to szeroka gama innowacyjnych produktów oparta na oryginalnym wzornictwie. Łącząc nowoczesne technologie z własnymi rozwiązaniami stworzyliśmy produkty, w których wszystko jest przemyślane i przewidziane. Oferta marki Junama skierowana jest do klientów doceniających nowoczesność, niepowtarzalny styl oraz zaawansowane technologie wytwarzania artykułów dziecięcych. Troska o każdy detal i nieustanne poszukiwanie nowych doskonalszych wzorów, rozwiązań i inspiracji sprawiły iż marka Junama kojarzona jest z prestiżem i ekskluzywnością.

Da molti anni è presente sul mercato una vasta gamma di passeggini esclusivi del marchio JUNAMA.
Junama offre prodotti innovativi basati su un design originale. Unendo le moderne tecnologie con le nostre soluzioni, abbiamo creato prodotti nei quali ogni dettaglio è ben studiato. L’offerta del marchio Junama è indirizzata ad una clientela che apprezza la modernità, lo stile unico e le tecnologie avanzate nella produzione di articoli per bambini. La cura per ogni particolare e la ricerca costante di nuovi e più perfetti design, di soluzioni ed ispirazioni hanno reso il marchio Junama associato al prestigio e all’esclusività.

For many years JUNAMA has been present on the market of exclusive prams. Junama is a wide range of innovative products based on original design. Combining modern technologies with our own solutions, we have created products which are perfectly improved. The Junama brand’s offer is addressed to customers who appreciate modernity, unique style and advanced technologies of making children’s products. Detailing and constant search more perfect designs, solutions and inspirations have made the Junama brand associated with prestige and exclusivity.


Zobacz P.P.H TAKO Grzegorz Trylski na Oferteo.pl

NASZ INSTAGRAM